Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

18.792 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
18.792 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 27-11-2018
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geldleningen aan dochter en/of dier partner, looptijd 30 jaar en aflossingsvrij. Vordering tot terugbetaling van de leningen nadat de relatie verbroken was, is door de eerste rechter...
Datum uitspraak: 17-5-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Op grond van de artikelen 3.100, eerste lid, onder a, 3.101, eerste lid, onder a en 3. 146, eerste lid, van de Wet IB 2001 wordt een AOW-uitkering geacht te zijn genoten op het moment...
Datum uitspraak: 17-5-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6.27 van de Wet IB 2001 bevat een limitatieve opsomming van de scholingsuitgaven die behoren tot de persoonsgebonden aftrek. Volgens onderdeel a, van het eerste lid van dit...
Datum uitspraak: 17-5-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiseres neemt deel in diverse ondernemingen, zowel geheel voor eigen rekening en risico alsmede gezamenlijk met andere vennoten in vennootschappen onder firma (de firma’s). In 2016 is...
Datum uitspraak: 17-5-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op grond van artikel 3.16, vierde lid, van de Wet IB 2001 komen bij het bepalen van de winst kosten en lasten die verband houden met vergoeding van arbeid door de partner van de...
Datum uitspraak: 22-5-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummers:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij beslissing van 26 februari 2019 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant de Hoge Raad ex art. 27ga AWR twee nieuwe aanvullende prejudiciële vragen gesteld in verband met de...
Datum uitspraak: 28-3-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Mondelinge uitspraak. Internationale bevoegdheid van Nederlandse rechter kan i.c. niet worden gebaseerd op forumkeuzebeding noch op artikel 35 EEX-Vo (Herschikt). Onvoldoende...
Datum uitspraak: 16-5-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet WOZ. Artikel 16 en artikel 24 Wet WOZ . Objectafbakening volkstuinencomplex. Verweerder heeft het hele complex als 1 WOZ-object aangemerkt. De eigenaar en verhuurder van het complex...
Datum uitspraak: 14-5-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Klacht tegen een notaris. Klager verwijt de notaris i) dat hij heeft geweigerd een uurtarief af te spreken, althans zijn uurtarief niet vooraf kenbaar heeft gemaakt, ii) de akte van...
Datum uitspraak: 16-5-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzuimboete wegens te late aangifte, art. 67a AWR. Aannemelijk geacht dat de uitnodiging en de aanmaning tot het doen van aangifte door eiseres zijn ontvangen, hoewel verweerder geen...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature